اقتصادی و حرفه ای A+

ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه
مدیریت سامانه از طریق موبایل
قابلیت ارسال تکی
قابلیت ارسال گروهی
قابلیت ارسال سریع
قابلیت ارسال زمانبندی شده
ارسال از فایل اکسل
ارسال هوشمند
ارسال مجدد پیامک های ارسال نشده
مدیریت sms های دریافت شده
مدیریت sms های ارسال شده
مدیریت کامل دفترچه تلفن
مدیریت پیام های پر استفاده
ارسال پیامک به صورت فلش MMS
استفاده از چندین شماره اختصاصی
ارسال از طریق شماره های عمومی
شماره اختصاصی ۱۴ یا ۱۵ رقمی رایگان
شارژ اولیه به مقدار ۱۰۰ عدد پیامک

۴۰.۰۰۰ تومان

حرفه ای و پیشرفته A++

ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه
مدیریت سامانه از طریق موبایل
قابلیت ارسال تکی
قابلیت ارسال گروهی
قابلیت ارسال سریع
قابلیت ارسال زمانبندی شده
ارسال از فایل اکسل
ارسال هوشمند
ارسال مجدد پیامک های ارسال نشده
مدیریت sms های دریافت شده
مدیریت sms های ارسال شده
مدیریت کامل دفترچه تلفن
امکان پاسخگویی هوشمند
امکان برگزاری نظرسنجی و آمار
امکان مدیریت رویداد
امکان برگزاری مسابقات پیامکی
مدیریت پیام های پر استفاده
ارسال پیامک به صورت فلش MMS
استفاده از چندین شماره اختصاصی
ارسال از طریق شماره های عمومی
شماره اختصاصی ۱۴ رقمی رایگان
شارژ اولیه به مقدار ۵۰۰ عدد پیامک

۷۵.۰۰۰ تومان

** طلایی ** ویژه

ویژه: امکان ارسال به شماره های لیست سیاه
ویژه: امکان استفاده از خط اشتراکی خدماتی
ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه
مدیریت سامانه از طریق موبایل
قابلیت ارسال تکی
قابلیت ارسال گروهی
قابلیت ارسال سریع
قابلیت ارسال زمانبندی شده
ارسال از فایل اکسل
ارسال هوشمند
ارسال مجدد پیامک های ارسال نشده
مدیریت sms های دریافت شده
مدیریت sms های ارسال شده
مدیریت کامل دفترچه تلفن
امکان پاسخگویی هوشمند
امکان برگزاری نظرسنجی و آمار
امکان مدیریت رویداد
امکان برگزاری مسابقات پیامکی
مدیریت پیام های پر استفاده
ارسال پیامک به صورت فلش MMS
استفاده از چندین شماره اختصاصی
ارسال از طریق شماره های عمومی
شماره اختصاصی ۱۴ رقمی رایگان
شارژ اولیه به مقدار ۳۰۰۰ عدد پیامک

۱۲۵.۰۰۰ تومان